Франция. Кирасир

 Франция. Кирасир 4-го полка. 1805-1807 г.

Кирасир, Mini-Art, пластик, масштаб 1:16

 

Кирасир, Mini-Art, пластик, масштаб 1:16

 

Кирасир, Mini-Art, пластик, масштаб 1:16

 

Кирасир, Mini-Art, пластик, масштаб 1:16